Одобрени нови версии на текущи модели касови апарати

 28 февруари 2020

Във връзка с последните изменения на Наредба Н-18, Тремол ООД разработи нови версии на текущите си модели касови апарати:

Устройствата са функционално изпитани от БИМ и одобрени с допълнения към свидетелствата им.

Нова функционалност:

  • задължителен автоматичен Дневен финансов Z отчет в 23:59:59ч. за всеки календарен ден, през който са регистрирани касови операции;
  • отдалечен достъп по APN2 - актуализация, програмиране, отчитане на ФУ и подновяване на сервизен договор;
  • и други.