Тук можете да намерите списък с тестовите ФУ
За допълнителна информация zfplab@tremol.bg, тел. +359 887 377 955 – Евгени Димитров

TREMOL POS MINI RESTAURANT - Ръководство административен модул Help_miniRestaurant_Admin.pdf 07.01.2020 2.19 MB Изтегли
TREMOL POS MINI RESTAURANT - Ръководство модул за продажби Help_miniRestaurant_POS.pdf 07.01.2020 614 KB Изтегли
TREMOL POS RESTAURANT - Ръководство административен модул Help_Restaurant_Admin.pdf 07.01.2020 2.41 MB Изтегли
TREMOL POS RESTAURANT - Ръководство модул за продажби Help_Restaurant_POS.pdf 07.01.2020 614 KB Изтегли
TREMOL POS MINI STORE - Ръководство административен модул Help_MiniStore_Admin.pdf 07.01.2020 1.74 MB Изтегли
TREMOL POS MINI STORE - Ръководство модул за продажби Help_MiniStore_POS.pdf 07.01.2020 455 KB Изтегли
TREMOL POS STORE - Ръководство административен модул Help_Store_Admin.pdf 07.01.2020 2.09 MB Изтегли
TREMOL POS STORE - Ръководство модул за продажби Help_Store_POS.pdf 07.01.2020 478 KB Изтегли
Декларация за получаване на данни от ФУ Declaration_FD.pdf 09.07.2019 46 KB Изтегли
Ръководство за работа с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС - ФУВАС Администратор FuvasAdministratorManual.pdf 27.09.2019 644 KB Изтегли
Устройства за издаване на пътнически билети prezentaciq_FUBUS.pdf 17.12.2013 693 KB Изтегли
Презентация за конфигуриране и работа за междуселищни пътнически превози mejduselishtni1(3).pdf 07.12.2012 1.22 MB Изтегли
Презентация за конфигуриране и работа за градски пътнически превози gradski(3).pdf 13.12.2012 943 KB Изтегли
Презентация за отдалечено отчитане на фискални устройства за автобуси otcheti_otdalechen_dostyp(4).pdf 18.02.2013 651 KB Изтегли