Тук можете да намерите списък с тестовите ФУ
За допълнителна информация zfplab@tremol.bg, тел. +359 887 377 955 – Евгени Димитров

Декларация за получаване на данни от ФУ 09.07.2019 46 KB Изтегли
Устройства за издаване на пътнически билети 17.12.2013 693 KB Изтегли
Презентация за конфигуриране и работа за междуселищни пътнически превози 07.12.2012 1.22 MB Изтегли
Презентация за конфигуриране и работа за градски пътнически превози 13.12.2012 943 KB Изтегли
Презентация за отдалечено отчитане на фискални устройства за автобуси 18.02.2013 651 KB Изтегли
TREMOL POS модул потребител 17.12.2013 961 KB Изтегли
TREMOL POS модул администратор 17.12.2013 1.96 MB Изтегли