Мобилен касов апарат с компактни размери. С подобрена функционалност, базирана на висококачествени компоненти. Предлага възможност за свързване на външни устройства за съхранение на данни: USB и Micro SD. Съобразен с последните изисквания на Наредба Н-18 на Министерство на финансите.


Изтегли като PDF

Android, Windows, Linux, Raspberry, Browser SDK. Можете да ги изтеглите от тук: https://tremol.bg/bg/support/zfplab/bg

Характеристики

Фискална памет 2000 записа за дневни отчети + 270 за специални събития
Часовник Минимум 3 години
Операторски дисплей Графичен с подсветка
120 х 32 точки
Клиентски дисплей 1 x16 графичен
Клавиатура 28 клавиша
Принтер Easy Load Line Thermal 8 dots/mm
скорост: до 70 mm/sec
32 символа на ред
Термохартия 57 mm ширина
48 mm диаметър
Захранване DC 9.6V – 2.75A
Батерия Li-Ion 7.4V/ 2200 mAh
Размери 104 x 207 x 40 mm; 0.500 kg

Функционалност

Департаменти 40 с програмируеми: име (34 символа), цена, данъчна група, вид на цената, единична транзакция и забрана
1 (ДЕП.00) без възможност за програмиране
Артикули До 65 000 с програмируеми: име (34 символа), цена, вид на цената, данъчна група, принадлежност към департамент, налично количество, следене на количеството, баркод
Данъчни групи До 8, с възможност за забрана на последните 4
Оператори До 20 с програмируемо име (20 символа) и парола (до 6 цифри)
Клиенти 1000 с програмируеми: име (26 символа), адрес (30 символа) МОЛ(16), БУЛСТАТ (13), ЗДДС № (13)
Плащания 11 според схемата за предаване на данни към НАП.
1 валутно с програмируем курс към основното
Лого 2 файла
*.bmp file (384x80) B&W
Режими на работа Програмиране
Продажби (Фискален принтер)
Отчети Z, Отчети X

Свидетелства

Свидетелство No. 761 - TREMOL S21 761.jpg 28.02.2020 830 KB Изтегли

Рекламни материали

Проспект_ЕКАФП prospekt_kasovi_aparati.pdf 23.03.2020 1.12 MB Изтегли

Инструкции за експолатация

Инструкция за експлоатация на касов апарат TREMOL S21 instr_TREMOL_S21_V102.pdf 11.02.2020 1.09 MB Изтегли
Кратка инструкция за работа с касови апарати TREMOL Kratka__instr__TREMOL_KA.pdf 24.01.2019 130 KB Изтегли

Потребителски софтуер

Потребителски софтуер за фискални принтери 2019 FPUser_setup337.exe 28.02.2020 739 KB Изтегли
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL 2019 ecr_manager_2019_setup443_bg.exe 23.01.2020 702 KB Изтегли
Софтуер за мрежови (LAN/WIFI) и Bluetooth настройки на ФУ '2019 NetworkSettings_BG.exe 17.01.2020 86 KB Изтегли
Програмиране на лого LOGO(1).EXE 22.04.2010 230 KB Изтегли

Библиотеки и драйвери фискални устройства

USB драйвер за TREMOL ФУ 2019 en.stsw-stm32102.zip 30.01.2019 24.17 MB Изтегли

Описание на протоколи

Комуникационен протокол 2018 - режим фискален принтер protocol_description_BG_1910211454.pdf 16.01.2020 1.22 MB Изтегли