Условия за полване на сайта на ТРЕМОЛ ООД

Добре дошли! Като използвате уеб-сайта на ТРЕМОЛ ООД Вие се съгласявате на следните условия и правила.

Каква информация събираме?

ТРЕМОЛ ООД не събира уникална информация за Вас (като Вашето име, e-мейл адрес и др.) освен ако не предоставите съзнателно и изрично такава информация. ТРЕМОЛ ООД регистрира информация като време, тип браузър, език на браузера, и ІР адрес. Тази информация се използва за проверка на нашата база и за да предоставим по-добро обслужване на нашите ползватели.

Кого да попитам ако имам допълнителни въпроси?

Нашият е-мейл адрес е support@tremol.bg Не се колебайте да ни потърсите по всяко време.

Без да ограничаваме предшестващото, ТРЕМОЛ ООД или неговите лицензодатели няма при никакви обстоятелства да бъдат отговорни за забавяния или нарушения в предаването, причинени директно или индиректно от природни бедствия, сили, или причини вън от нашия контрол, липса на Интернет, повреда на компютърните съоръжения, повреда в телекомуникациите, повреда на друга апаратура, нарушение в електроподаването, стачки, работни спорове, бунтове, цивилни разбории, недостиг на материал или трудова сила, пожари, наводнения, бури, действия на трети лица, загуба или промяна на отопление, осветление, или климатизация.

Тези условия съставят цялото съглашение между страните по дадения въпрос и заменят всички предишни или временни споразумения, писмени или устни, отнасящи се до въпроса. Вякакви претенции относно клаузите на Условията за ползване ще бъдат приемани само ако са писмени и подписани от ТРЕМОЛ ООД.

ТРЕМОЛ, ZEKA, TREMOL, TREMOL POS, ТРЕМОЛ лого и всяко име на продукт на ТРЕМОЛ ООД са регистрирани търговски марки на ТРЕМОЛ ООД.

Всички други търговски марки са регистрирани на съответния притежател.