Потребителски софтуер

Потребителски софтуер за фискални принтери 2019
07.07.2020
740,68 KB
FPUser_setup341.exe
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL 2019
06.10.2020
718,52 KB
ecr_manager_2019_setup486_bg.exe
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL - KL версия 2
30.01.2019
871,04 KB
ecr_manager_setup408_bg.exe
Софтуер за мрежови (LAN/WIFI) и Bluetooth настройки на ФУ '2019
17.01.2020
85,5 KB
NetworkSettings_BG.exe
Android приложение за диагностика и отчитане на ФУВАС Tremol V
12.11.2020
Софтуер за конфигуриране на ЕКАФП за продажби на билети за превоз
13.08.2019
672,82 KB
fubus_setup191.exe
Примерни линии с различни конфигурации на спирки и билети
28.03.2019
1,2 KB
PrimerniLinii.rar
Софтуер за отчитане на ЕКАФП за продажби на билети за превоз
19.07.2016
2,09 MB
FubusReport(1).exe
Сървър за съхранение на данни на ФУ за автобусни превози
12.03.2014
258 KB
FubusServer.exe
Софтуер за GPRS настройка на ФУ за автобусни превози
08.12.2014
208,5 KB
fuBUS_GPRS_settings.exe
Потребителски софтуер ФУВАС Клиент (изисква .NET Framework 2.0)
11.03.2020
691,39 KB
FPUserFUVAS_setup317.exe
Потребителски софтуер за фискални принтери (изисква .NET Framework 2.0)
06.03.2019
690,65 KB
FPUser2018_setup.exe
Потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС (изисква .NET Framework 3.5)
11.06.2014
61,04 MB
FuvasAdministratorSetup.exe
Софтуер за SMS и HTTP настройки на ФУВАС
18.12.2013
207,5 KB
FUVAS_GPRS_settings.exe
Android приложение за извършване на продажби на ФУ
23.06.2017
293,74 KB
FDKB.apk
Периодичен отчет по департаменти за ФУ модели "TREMOL-KL"
18.12.2013
130,5 KB
DepartmentReport.exe
Създаване, редактиране и програмиране на лого.
12.06.2019
3,06 MB
LogoEditor_BG.exe
Програмиране на лого
19.01.2018
230,5 KB
LOGO(1).EXE
Сървър за изпращане на данни в режим фискален принтер на ЕКАФП 2020
24.06.2021
682,27 KB
ZFPFileServer_setup_2020.exe
Сървър за изпращане на данни в режим фискален принтер на ЕКАФП 2019
21.06.2019
740,45 KB
ZFPRServerSetup_2019.exe
ZFPCash Сървър за изпращане на данни в режим фискален принтер
30.06.2020
702,62 KB
zfpcash_setup_bg305.exe
Софтуер за откриване и разпознаване на устройства произведени от ТРЕМОЛ
18.12.2013
111,5 KB
DeviceSearcher.exe
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL
17.02.2017
842,1 KB
ecr_manager_setup341_bg.exe
Запис на ЕКЛ във файл с контролна сума
18.12.2013
152 KB
GetEJ.exe