Тук можете да намерите списък с тестовите ФУ
За допълнителна информация zfplab@tremol.bg, тел. +359 887 377 955 – Евгени Димитров

Потребителски софтуер за фискални принтери 2019 15.05.2019 730 KB Изтегли
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL 2019 03.12.2018 872 KB Изтегли
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL - KL версия 2 03.12.2018 871 KB Изтегли
Софтуер за мрежови (LAN/WIFI) и Bluetooth настройки на ФУ '2019 17.07.2019 83 KB Изтегли
Софтуер за конфигуриране на ЕКАФП за продажби на билети за превоз 13.08.2019 673 KB Изтегли
Примерни линии с различни конфигурации на спирки и билети 06.02.2013 1 KB Изтегли
Софтуер за отчитане на ЕКАФП за продажби на билети за превоз 06.12.2012 2.09 MB Изтегли
Сървър за съхранение на данни на ФУ за автобусни превози 12.03.2014 258 KB Изтегли
Софтуер за GPRS настройка на ФУ за автобусни превози 08.12.2014 208 KB Изтегли
Потребителски софтуер ФУВАС Клиент (изисква .NET Framework 2.0) 18.09.2012 613 KB Изтегли
Потребителски софтуер за фискални принтери (изисква .NET Framework 2.0) 07.03.2011 691 KB Изтегли
Потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС (изисква .NET Framework 3.5) 30.10.2012 248.23 MB Изтегли
Софтуер за SMS и HTTP настройки на ФУВАС 31.10.2012 208 KB Изтегли
Android приложение за извършване на продажби на ФУ 01.11.2016 294 KB Изтегли
Периодичен отчет по департаменти за ФУ модели "TREMOL-KL" 27.05.2011 130 KB Изтегли
Създаване, редактиране и програмиране на лого. 12.06.2019 3.06 MB Изтегли
Програмиране на лого 22.04.2010 230 KB Изтегли
Сървър за изпращане на данни в режим фискален принтер на ЕКАФП 21.06.2019 740 KB Изтегли
Софтуер за откриване и разпознаване на устройства произведени от ТРЕМОЛ 22.04.2010 112 KB Изтегли
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL 22.04.2010 842 KB Изтегли
Запис на ЕКЛ във файл с контролна сума 22.04.2010 152 KB Изтегли