Дистанционно използване на тестови ФУ намиращи се в нашия офис чрез Библиотеки'2018.
За информация zfplab@tremol.bg, тел. +359 887 377 955 – Евгени Димитров

Потребителски софтуер за фискални принтери 2019 FPUser2019_setup.exe 31.01.2019 703 KB Изтегли
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL 2019 ecr_manager_2019_setup408_bg.exe 31.01.2019 872 KB Изтегли
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL - KL версия 2 ecr_manager_setup408_bg.exe 31.01.2019 871 KB Изтегли
Софтуер за мрежови (LAN/WIFI) настройки на ФУ '2019 NetworkSettings_BG.exe 31.01.2019 74 KB Изтегли
Android приложение за извършване на продажби на ФУ FDKB.apk 23.06.2017 294 KB Изтегли
Софтуер за настройка на POS принтери от серия TREMOL Tremol_KPSettings_Setup(1).exe 27.09.2018 400 KB Изтегли
Сървър за съхранение на данни на ФУ за автобусни превози FubusServer.exe 08.12.2014 258 KB Изтегли
Софтуер за GPRS настройка fuBUS_GPRS_settings.exe 08.12.2014 208 KB Изтегли
Софтуер за SMS и HTTP настройки на ФУВАС FUVAS_GPRS_settings.exe 27.01.2014 208 KB Изтегли
Примерни линии с различни конфигурации на спирки и билети PrimerniLinii.zip 18.07.2014 1 KB Изтегли
Софтуер за конфигуриране на ЕКАФП за продажби на билети за превоз fubus_setup185.exe 15.09.2017 673 KB Изтегли
Софтуер за отчитане на ЕКАФП за продажби на билети за превоз FubusReport(1).exe 19.07.2016 2.09 MB Изтегли
Потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС (изисква .NET Framework 3.5) FuvasAdministratorSetup.exe 14.02.2013 248.23 MB Изтегли
Потребителски софтуер ФУВАС Клиент (изисква .NET Framework 2.0) FPUserFUVAS(1).exe 11.07.2018 613 KB Изтегли
Периодичен отчет по департаменти за ФУ модели "TREMOL-KL" DepartmentReport.exe 18.07.2014 130 KB Изтегли
Потребителски софтуер за фискални принтери (изисква .NET Framework 2.0) FPUser2018_setup.exe 11.05.2018 691 KB Изтегли
Програмиране на лого LOGO(1).EXE 19.01.2018 230 KB Изтегли
Сървър за изпращане на данни в режим фискален принтер на ЕКАФП ZFPRServerSetup.exe 18.07.2014 532 KB Изтегли
Софтуер за откриване и разпознаване на устройства произведени от ТРЕМОЛ DeviceSearcher.exe 18.07.2014 112 KB Изтегли
Настройка на етикиращи принтери InstallLPCen.msi 20.06.2011 1.02 MB Изтегли
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL ecr_manager_setup341_bg.exe 17.02.2017 842 KB Изтегли
Запис на ЕКЛ във файл с контролна сума GetEJ.exe 18.07.2014 152 KB Изтегли