Тук можете да намерите списък с тестовите ФУ
За допълнителна информация zfplab@tremol.bg, тел. +359 887 377 955 – Евгени Димитров

Потребителски софтуер за фискални принтери 2019 FPUser_setup337.exe 28.02.2020 739 KB Изтегли
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL 2019 ecr_manager_2019_setup443_bg.exe 23.01.2020 702 KB Изтегли
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL - KL версия 2 ecr_manager_setup408_bg.exe 03.12.2018 871 KB Изтегли
Софтуер за мрежови (LAN/WIFI) и Bluetooth настройки на ФУ '2019 NetworkSettings_BG.exe 17.01.2020 86 KB Изтегли
Софтуер за конфигуриране на ЕКАФП за продажби на билети за превоз fubus_setup191.exe 13.08.2019 673 KB Изтегли
Примерни линии с различни конфигурации на спирки и билети PrimerniLinii.rar 06.02.2013 1 KB Изтегли
Софтуер за отчитане на ЕКАФП за продажби на билети за превоз FubusReport(1).exe 06.12.2012 2.09 MB Изтегли
Сървър за съхранение на данни на ФУ за автобусни превози FubusServer.exe 12.03.2014 258 KB Изтегли
Софтуер за GPRS настройка на ФУ за автобусни превози fuBUS_GPRS_settings.exe 08.12.2014 208 KB Изтегли
Потребителски софтуер ФУВАС Клиент (изисква .NET Framework 2.0) FPUserFUVAS_setup317.exe 11.03.2020 691 KB Изтегли
Потребителски софтуер за фискални принтери (изисква .NET Framework 2.0) FPUser2018_setup.exe 07.03.2011 691 KB Изтегли
Потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС (изисква .NET Framework 3.5) FuvasAdministratorSetup.exe 30.10.2012 248.23 MB Изтегли
Софтуер за SMS и HTTP настройки на ФУВАС FUVAS_GPRS_settings.exe 31.10.2012 208 KB Изтегли
Android приложение за извършване на продажби на ФУ FDKB.apk 01.11.2016 294 KB Изтегли
Периодичен отчет по департаменти за ФУ модели "TREMOL-KL" DepartmentReport.exe 27.05.2011 130 KB Изтегли
Създаване, редактиране и програмиране на лого. LogoEditor_BG.exe 12.06.2019 3.06 MB Изтегли
Програмиране на лого LOGO(1).EXE 22.04.2010 230 KB Изтегли
Сървър за изпращане на данни в режим фискален принтер на ЕКАФП ZFPRServerSetup_2019.exe 21.06.2019 740 KB Изтегли
Софтуер за откриване и разпознаване на устройства произведени от ТРЕМОЛ DeviceSearcher.exe 22.04.2010 112 KB Изтегли
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL ecr_manager_setup341_bg.exe 22.04.2010 842 KB Изтегли
Запис на ЕКЛ във файл с контролна сума GetEJ.exe 22.04.2010 152 KB Изтегли