Настолен касов апарат, подходящ за широк кръг от търговски обекти, благодарение на богатите интерфейсни възможности, които предлага. С бърз и безшумен принтер и система за лесно зареждане на хартията Easy Load. Съобразен с последните изисквания на Наредба Н-18 на Министерството на финансите.


Изтегли като PDF

Характеристики

Фискална памет 2000 записа за дневни отчети + 270 за специални събития
Часовник Минимум 3 години
Операторски дисплей Графичен с подсветка
160 х 80 точки
Клиентски дисплей 1 x16 символен с подсветка
Клавиатура 34 клавиша
Принтер Easy Load Line Thermal 8 dots/mm
скорост: до 70 mm/sec
32 символа на ред
Термохартия 57 mm ширина
48 mm диаметър
Захранване DC 9.6V – 2.75A
Батерия Li-Ion 7.4V/ 2200 mAh
Размери 195 x 222 x 90 mm; 0.900 kg

Функционалност

Департаменти 40 с програмируеми: име (34 символа), цена, данъчна група, вид на цената, единична транзакция и забрана
1 (ДЕП.00) без възможност за програмиране
Артикули До 99 999 с програмируеми: име (34 символа), цена, вид на цената, данъчна група, принадлежност към департамент, налично количество, следене на количеството, баркод
Данъчни групи До 8, с възможност за забрана на последните 4
Оператори До 20 с програмируемо име (20 символа) и парола (до 6 цифри)
Клиенти 1000 с програмируеми: име (26 символа), адрес (30 символа) МОЛ(16), БУЛСТАТ (13), ЗДДС № (13)
Плащания 11 според схемата за предаване на данни към НАП.
1 валутно с програмируем курс към основното
Лого 2 файла
*.bmp file (384x80) B&W
Режими на работа Програмиране
Продажби
Отчети Z, Отчети X
Свидетелство No. 784 - TREMOL M20 784.jpg 06.02.2019 418 KB Изтегли
Инструкция за експлоатация на касови апарати TREMOL instr_TREMOL_KA.pdf 22.01.2019 3.30 MB Изтегли
Кратка инструкция за работа с касови апарати TREMOL Kratka__instr__TREMOL_KA.pdf 24.01.2019 130 KB Изтегли
Програмиране на лого LOGO(1).EXE 19.01.2018 230 KB Изтегли
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL 2019 ecr_manager_2019_setup408_bg.exe 31.01.2019 872 KB Изтегли
Потребителски софтуер за фискални принтери 2019 FPUser2019_setup.exe 31.01.2019 703 KB Изтегли
Софтуер за мрежови (LAN/WIFI) настройки на ФУ '2019 NetworkSettings_BG.exe 31.01.2019 74 KB Изтегли
Библиотеки и файлов сървър за управление на Тремол фискални устройства ‘2018 на основните програмни езици и платформи ZFP_SDK_BG_1901311135.zip 04.02.2019 27.52 MB Изтегли
USB драйвер за TREMOL ФУ 2019 en.stsw-stm32102.zip 30.01.2019 24.17 MB Изтегли
Комуникационен протокол 2018 - режим фискален принтер protocol_description_BG_1901311135.pdf 04.02.2019 1.17 MB Изтегли