07.01.2020

Информираме Ви, че разработeният от нас програмен продукт TREMOL POS e включен в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти и отговаря на изискванията на Наредба Н-18/2006 г. Одобрените режими на работа са под следните номера:

    • № 624 – TREMOL POS MINI STORE (версия 3.0.1);
    • № 625 – TREMOL POS STORE (версия 3.0.1);
    • № 629 – TREMOL POS RESTAURANT (версия 3.0.1);
    • № 626 – TREMOL POS MINI RESTAURANT (версия 3.0.1).