СУПТО TREMOL POS

 7 януари 2020

Информираме Ви, че разработeният от нас програмен продукт TREMOL POS e включен в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти и отговаря на изискванията на Наредба Н-18/2006 г. Одобрените режими на работа са под следните номера: