TREMOL Z-KL-V2

TREMOL Z-KL-V2

Най-големият по размер касов апарат на Тремол, предпочитан от големи вериги, складове и търговски обекти с много голямо постоянно натоварване. Устройството също така е предпочитано заради мултифункционалността си на много външни пазари.

Наличието на всички необходими интерфейси, хартиен контейнер с голям размер и 10 департамента с директен достъп, го правят изключително бърз и лесен за употреба. 

Поддържани платформи

Android, Windows, Linux, Raspberry, Browser SDK. Можете да ги изтеглите от тук: ZFPLAB библиотеки

Характеристики

Фискална памет 2 000 записа
Часовник Минимум 1 500 часа без захранване
Клиентски дисплей Едноредов LCD
16 символа на ред
10 mm височина
Операторски дисплей Едноредов LCD
16 символа на ред
10 mm височина
Клавиатура 39 клавиша CHERRY
Принтер Easy Load Line Thermal
скорост: 60 mm/s
32 символа на ред
Термохартия 57 mm ширина
48 mm диаметър
Захранване AC 100-240V ~ 50/60Hz 1.0A
DC 7.5V-3.3A 24.8VA
Батерия Ni-Mh 6V /2000 mAh (опция)
Размери 230х265х115 mm; 1.030 kg

Функционалност

Департаменти 40, като 10 от тях с директен клавиш за достъп
Артикули 500 програмируемо име и складова наличност
Данъчни групи 8, със забрана на последните 4
Оператори 20, всеки с парола до 6 символа
Плащания В брой, общо 3 програмируеми по схемата на НАП
Лого 1 графично лого
*.bmp file (384x80) B&W
Режими на работа Програмиране
Продажби (Фискален принтер)
Отчети Z, Отчети X

Интерфейси

  • GPRS комуникация
  • USB интерфейс
  • RS-232 интерфейс
  • SD памет
  • Презареждащи батерии
  • Външен дисплей интерфейс
  • Интерфейс за везна
  • Баркод сканер интерфейс
  • Сейф интерфейс

Свидетелства

Инструкции за експолатация

Библиотеки и драйвери фискални устройства

USB Драйвер за TREMOL KL фискални устройства
30.01.2019
33,69 KB
USBDrv_TREMOL.zip
ZFPLAB библиотеки за управление на фискални принтери и касови апарати марка Tremol
16.12.2021
Библиотека за програмисти улесняваща управлението на фискални устройства
18.12.2013
1,91 MB
zfplib348sdk.exe
Библиотека на C#/.Net за управление на всички фискални устройства
26.07.2018
14,28 KB
ClassFP(1).rar
Драйвер и файлов сървър за управление на ФПр в LINUX
18.12.2013
144,66 KB
fp_exec_bg.zip
Драйвери за изпращане на бележка в режим фискален принтер на ЕКАФП за DOS / WIN / LINUX/ Windows CE
18.12.2013
757,02 KB
fpr_bg.zip
UnifiedPOS драйвери (OPOS & POS for .NET) и сървър за управление на ФП чрез файлове.
18.12.2019
1,44 MB
tremol_opos332.exe
19.02.2019
140,15 KB
KakDaZamenimZfpCashSasZfpLabFileServer(1).pdf

Потребителски софтуер

Потребителски софтуер за фискални принтери 2019
07.07.2020
740,68 KB
FPUser_setup341.exe
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL - KL версия 2
30.01.2019
871,04 KB
ecr_manager_setup408_bg.exe
Потребителски софтуер за фискални принтери (изисква .NET Framework 2.0)
06.03.2019
690,65 KB
FPUser2018_setup.exe
Периодичен отчет по департаменти за ФУ модели "TREMOL-KL"
18.12.2013
130,5 KB
DepartmentReport.exe
Програмиране на лого
19.01.2018
230,5 KB
LOGO(1).EXE
Сървър за изпращане на данни в режим фискален принтер на ЕКАФП 2020
15.07.2022
688,73 KB
ZFPFileServer_setup_2022.exe
Сървър за изпращане на данни в режим фискален принтер на ЕКАФП 2019
21.06.2019
740,45 KB
ZFPRServerSetup_2019.exe
Програмиране и отчитане на ЕКАФП TREMOL
17.02.2017
842,1 KB
ecr_manager_setup341_bg.exe

Описание на протоколи

Описание на кабели