ТРЕМОЛ сертифицира нови версии на текущи модели KL касови апарати

 19 юни 2020

Текущите модели касови апарати преминаха сертификация съгласно изискванията към ФУ, произтичащи от последните изменения на Наредба Н-18.

Сертифицираните устройства са:

Устройствата са одобрени от БИМ с допълнения към свидетелствата им.

Нова функционалност:

- задължителен автоматичен Дневен финансов Z отчет в 23:59:59ч. за всеки календарен ден, през който са регистрирани касови операции.