Сертифицирани нови модели касови апарати от последно поколение

 12 декември 2018

Тремол ООД сертифицира нови модели касови апарати от последно поколение, които отговарят на изискванията по актуализираната Наредба Н-18/2006 (Обн. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г.), за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Сертификати по модели устройства: