TREMOL Echo

TREMOL Echo

Може да отворите приложението от тук

Tremol Echo е уеб базирано приложение за бързо и лесно извършване на продажби и сторно операции, издаване на фактури и кредитни известия.

Използва базата данни на фискалното устройство, като при стартиране изчита предварително програмираните артикули и клиенти, спрямо настройките конфигурирани от потребителя.

Комуникацията с фискалното устройство се осъществява чрез ZFPLabServer, който може да бъде изтеглен в самото приложение. Фискалното устройство може да бъде свързано по сериен порт, USB, LAN, WIFI, Bluetooth.

Tremol Echo предоставя следните възможности:

1. Отпечатване на бонове:

 • Фискален бон;
 • Фактура;
 • Сторно бон;
 • Кредитно известие.

2. Допълнителни операции:

 • Въвеждане и извеждане на сума;
 • Месечен отчет;
 • Дневни отчети с (Z) и без (X) нулиране;
 • Операторски отчети с (Z) и без (X) нулиране;
 • Артикулни отчети с (Z) и без (X) нулиране;
 • Клиентски отчети с (Z) и без (X) нулиране (не се поддържа от KL модели);
 • Програмиране на департаменти;
 • Програмиране на артикули;
 • Програмиране на клиенти (не се поддържа от KL модели);
 • Диагностика на ФУ;
 • Сверяване на дата и час.

3. Други функционалности:

 • Улеснено търсене по име, код, баркод на артикул;
 • Поддръжка на клавиатурен баркод скенер;
 • Интеграция с търговска везна ACS15 (везната трябва да има RS232 интерфейс);
    
 • Интеграция на протоколи за везна BIMCO и DATECS;
 • Поддръжка на външен дисплей;
 • Визуализация на продадените артикули;
 • Възможност за корекция на артикул в отворена продажба;
 • Различни видове плащания;
 • Меню настройки, в което потребителят може да преконфигурира визуализацията на модула.

Модулът предоставя възможност за работа с бързи клавиши (активни са само ако текущото избрано поле е "Търсене". Може да изберете "Търсене" чрез двукратно натискане на клавиш [Enter]):

 • [Текст] [Enter] - При въвеждане на текст в полето, артикулите се филтрират автоматично и се визуализират само артикулите, съдържащи този текст в името си. Ако след филтрирането е останал само един артикул, при натискане на [Enter] се извършва продажба на този артикул;
 • [Число] [+] - Продажба на артикула със съответния код (пр. [3][+] за продажба на артикул номер 3);
 • [Число] [*] - Промяна на текущото количество;
 • [+] - Увеличаване на текущото количество с 1;
 • [-] - Намаляване на текущото количество с 1;
 • [Число] [/] - Въвеждане на сума за плащане (в отворен бон);
 • [/] [Число] - Смяна на текущия тип плащане спрямо въведения номер;
 • [/] [Enter] - Въвежда сума за плащане, равна на сумата на текущата сметка. Ако вече има въведена сума за плащане - извършва плащането спрямо избрания тип. Ако сумата по бона е изцяло платена - затваря бона;
 • При диалогови съобщения (въпроси) - [Enter] потвърждение, [-] отказ.