Нов модел фискално устройство за вграждане в автомати на самообслужване (ФУВАС)

 22 октомври 2020

"Тремол" ООД разшири продуктовата си гама с още един нов продукт. На пазара излезе TREMOL V - нов модел ФУВАС, отговарящ на изискванията по актуализираната Наредба Н-18/2006.

Той наследява TREMOL V-KL, наложил се като едно от най-предпочитаните устройства на пазара. TREMOL V е базиран на ново поколение хардуер, с подобрени възможности и допълнителни функции.

Номер на сертификат:

  • TREMOL V - 840/11.06.2020 г.

Основните характеристики и предимства на TREMOL V са:

• Възможност за захранване от комуникационната линия на автомата (ново);

• Изнесена антена с магнитна основа, с възможност за по-добро позициониране спрямо обхвата;

• Увеличена издръжливост на вътрешната батерия за часовника на устройството (ново);

• Възможност за работа с Дисплей и Входно изходен пулт за управление (конзола) от TREMOL V-KL;

• Широк набор от присъединителни T-кабели за различните видове комуникационни канали. Автоматично разпознаване на използвания интерфейс (MDB, Executive A, Parallel 16pin 10pin 4pin);

• Възможност за работа под управление на приложна програма по ZfpLab протокол, за автомати с вградена компютърна система (ново);

• Наличие на функционален бутон за вход в автономен режим, в който директно на дисплея на устройството са достъпни базови функции за отчитане и диагностика (ново);

• BlueTooth комуникация за отчитане и програмиране на устройството. Налично е безплатно приложение за Android от TREMOL (ново);

• Мулти интерфейсен извод, позволяващ включването на Дисплей или USB адаптори за режим: Device - Virtual Comm Port или режим Host - поддръжка на външна памет за експорт на данни (ново);

• Канал за отдалечен достъп, позволяващ данните от регистрираните продажби да се предават автоматично към сървър, с възможност за анализиране от приложен софтуер;

• Възможност за автоматичен ъпдейт, програмиране, отчитане и подновяване на сервизен договор през отдалечения канал за достъп (ново).

 

Повече информация за характеристики на TREMOL V може да намерите на:

https://tremol.bg/bg/product/tremol-v