Сертифицирани нови версии на текущи модели фискални принтери

 27 май 2020

Съгласно изискванията към ФУ, произтичащи от последните изменения на Наредба Н-18 са сертифицирани нови версии на следните TREMOL модели фискални принтери:

Устройствата са одобрени от БИМ с допълнения към свидетелствата им.

Нова функционалност:

  • задължителен автоматичен Дневен финансов Z отчет в 23:59:59ч. за всеки календарен ден, през който са регистрирани касови операции;
  • обновяване на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ и подновяване на сервизен договор чрез отдалечен достъп.