Сертифицирани още два модела фискални принтери за доработка

 5 април 2019

Тремол ООД сертифицира още два модели фискални принтери от продуктовата си гама. Те представляват програмна модификация на съществуващите модели, които подлежат на доработка. Новосертифицираните устройства отговарят на изискванията по актуализираната Наредба Н-18/2006 (Обн. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г.) за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Номера на сертификати:

Tremol FP03-KL V2  - 819/05.04.2019

Tremol FP07-KL V2 - 820/05.04.2019