Сертифициран нов касов апарат за издаване на пътнически билети

 28 март 2019

ТРЕМОЛ разработи и сертифицира нов специалиризиран модел касов апарат за продажба, програмиране и отчитане на билети за автобусния транспорт. 
Покрива изискванията на Закона за автомобилните превози, както и тези на Наредба Н-18/2006 (Обн. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г.) за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Номер на сертификат:
Tremol SB - 816/28.03.2019 г.

Повече информация за техническите и функционални характеристики на Tremol SB може да намерите на: https://tremol.bg/bg/product/tremol-sb