Сертифицирани модели фискални принтери

 26 февруари 2019

Тремол ООД сертифицира следните модели фискални принтери:

  • Tremol FP15 - нова, подобрена версия на предходния модел Tremol FP15-KL
  • Tremol FP15-KL V2 -представлява програмна модификация на съществуващия Tremol FP15-KL и подлежащ на доработка.

Новосертифицираните устройства отговарят на изискванията по актуализираната Наредба Н-18/2006 (Обн. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г.) за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Номера на сертификати:

Tremol FP15- 796/25.02.2019

Tremol FP15-KL V2 - 797/25.02.2019