04.12.2012

Във връзка с изменението на Закона за автомобилните превози и изискването всички билети да бъдат издавани от фискални устройства, ТРЕМОЛ разработи и сертифицира два нови специалиризирани модела за продажба, програмиране  и отчитане на билети за транспорт. Закона влезе в сила на 03.07.2012 и е със срок на изпълнение 31.12.2012 за междуселищните презози и 31.12.2013 за градските линии. 

 
Специализирани фискални устройсва:
 
TREMOL SB - KL - Свидетелство 693/28.11.2012г.
 
• TREMOL MB - KL - Свидетелство 694/28.11.2012г.