Ново сертифицирано устройство за вендинг автомати

 13 септември 2012

Тремол ООД сертифицира фискално устройство за вграждане в автомат на самообслужване (ФУВАС), одобрено по Наредба № Н-18/2006 (обн. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012 г.).

Наименование на модела и номер на свидетелство:
             

Tremol V-KL - 677.