Първи сертифицирани устройства

 10 януари 2011

Във връзка с настъпилите изменения в Наредба-18 за касовите апарати, касаеща дистанционната връзка с НАП, ТРЕМОЛ ООД  получи сертификати за първите устройства със следните номера на свидетелства:
Tremol M02-DV - 528; Tremol M03-DV - 529; Tremol T260F-DV - 530;

Всички устройства се нуждаят от външен данъчен терминал с вградена СИМ карта на мобилен оператор, предназначена само за връзка със НАП.
Информация за подмяната на старите касови апарати, отговори на най-често задаваните въпроси във връзка с новата наредба и списък на устройствата, които предстои да бъдат сертифицирани може да намерите на сайта с Въпроси и Отговори